top of page

שירותי עריכה ותרגום מותאמים אישית, יסודיים, ואמינים.

אני מציעה מגוון שירותים כדי לענות על הצרכים שלכם.

 

לא משנה באיזה שלב בקריירה או שלב של תהליך הכתיבה אתם נמצאים, אני כאן לעזור.

שירותי עריכה ותרגום

שירותי עריכה בשפה האנגלית

תרגומים מעברית לאנגלית

משאבים
אקדמיים

 • תקנות ונהלים אקדמיים

 • תכניות אקדמיות

 • חומרי הוראה וסילבוסים

 • שירותים ומידע לסטודנט

 • סדנאות והכשרות

עבודת תיזה ודוקטורט

 • עבודות מחקר לתואר שני

 • עבודות מחקר לתואר שלישי

 • הצעות מחקר ותקצירים

מסמכים להגשות אקדמיות

 • בקשות למשרת פוסט-דוק

 • הגשת מועמדות לתארים מתקדמים

 • הגשת מועמדות למלגות

 • תיאורי תחומי מחקר והוראה

מסמכי מחקר וכתיבה

 • מאמרים לפרסום

 • בקשות מענק

 • מאמרי כנס/תקצירים

 • הצעות מחקר ופרויקט

 • שאלונים וחומרי מחקר נוספים

 • כתבי בלוג אקדמיים ומאמרים עיתונאיים

שירותי עריכה ותרגום כוללים:

 1. עריכה מקיפה לדקדוק, תחביר, וניקוד כדי להבטיח דיוק ובהירות.

 2. ניסוח מחדש של משפטים לשיפור ההבנה, הקריאה ובחירת מילים.

 3. הערות ומשוב על בהירות כללית ובהירות הרעיונות, כולל הצעות לסידור יעיל, אם נדרש.

מידע נוסף

פגישות לפי בקשה.

עריכות ומשוב יוחזרו באמצעות track changes  ב-Microsoft Word להקלת הבדיקה של תוספות, מחיקות והערות.

הצעות מחיר ניתן לקבל במייל.

שירות דחוף זמין בתוספת תשלום.

יש צורך בשירותים נוספים בתחום הכתיבה האקדמית שאינם מפורטים כאן?

bottom of page